top of page

תוכנית לידה מותאמת אישית

מה החשיבות של תוכנית לידה דווקא לנשים שעברו טראומה בלידות קודמות?

ההיריון והלידה הם "אירועים מתגלגלים" ותהליכים דינמיים, שלרוב אין לנו שליטה בהם. במצבים שמשהו בהריון ובלידה לא היה צפוי ותואם לרצונך, יתכן שהתעורר משבר. החזרה ללידה עלולה לשחזר אצלך את חוסר השליטה ואת החרדה מהבלתי נודע.

הלידה לעיתים היא כמו סערה לכל אחת ובפרט למי שחוותה קשיים וטראומות בהריונות ובלידות הקודמים.

תוכנית לידה תאפשר לשמור על הרצונות שלך שלא ישכחו בתוך סערת הלידה.

איך תוכנית הלידה תשמור עלייך בלידה?

  • נהפוך את הבלתי צפוי לצפוי – נרחיב את ארגז הכלים ונגדיר את ההעדפות וה"מעקפים" הנדרשים לך.  במצבים שההתפתחויות בחדר הלידה לא יהיו רצויות הן לפחות יהיו צפויות וכך תפחת החרדה.

  • נגדיר עוגן שישמור עלייך – נכתוב תוכנית שתבטא את הרצונות שלך, כך שגם במצבי חרדה וכשלא תהיי פנויה ישמרו ההנחיות והדגשים שלך.

  • ניידע את הצוות בהיסטוריה שלך – נציין בדיוק את העבר הרפואי שלך ואת הצרכים הייחודיים לך. כך הצוות בחדר הלידה "יכיר אותך", ואת מה שאת "סוחבת" וידע להתאים את עצמו עלייך.

  • נמקד את הצרכים בצורה מציאותית – עצם התהליך שבו נגדיר את הצרכים יעזור לך במיקוד ובהבנה מה מבין האפשריות ראלי כך שלא תצפי וגם לא תתאכזבי.

מה היתרונות של תוכנית לידה מותאמת אישית ולא תבנית?

תוכנית לידה אפקטיבית אינה מסמך שמורידים מגוגל או מעתיקים מחברה ורק משנים את השם וכמה פרטים. זהו תהליך אישי שמטרתו לייצג את רצונותייך גם במצבים שאינך פנויה לכך.

תוכנית הלידה תגדיר את דרך ההתמודדות המתאימה ביותר עבורך בלידה המתקרב. נתבונן במי שאת ובלידה הקודמת ונבין מה טוב עבורך וגם מה שלא.  

ניסוח התוכנית יאפשר לך להתכונן ללידה ולהיות רגועה שרצונותיך נשמרים. חדר הלידה עלול להיות סביבה טעונה ומעוררת זיכרונות כואבים למי שעברה קשיים בלידה הקודמת.

הדיבור הפתוח בין הרצוי למצוי יאפשר להכין חלופות רלוונטיות עבורך. בטיפול נתייחס לפער ונגדיר בתוכנית איך הכי נכון עבורך לגשר עליו.

יצירת מגוון תרחישים יאפשרו לך לנווט את הלידה כמה שיותר קרוב ותואם לרצון שלך. הלידה מזמנת שינויים אצלך, אצל העובר ובחדר הלידה. התוכנית תיתן לך כלים להתמודד איתם.

מה תוכנית הלידה כוללת?

לכל אישה ולכל זוג יש הסיפור האישי שלה ושלו. בתוכנית הלידה נתייחס לאותה היסטוריה ולמכלול הצרכים הייחודיים.

תוכנית הלידה תכלול לדוגמה את הנושאים הבאים:

  • הרקע האישי, סיפור הלידה הקודם (אם יש), בעיות בריאותיות, הקשיים הפיזיים והרגשיים בעקבות הלידות הקודמות ובכלל.

  • ההכנות שנעשו לפני הלידה, לדוגמה: קורס הכנה ללידה אישי זוגי, עיסוי חיץ וכד'.

  • הרצונות, הבקשות וההתאמות שנדרשות בלידה.

תוכנית הלידה היא מסמך שיינתן במיון יולדות או בחדר הלידה. בואי נדבר ונכין "מצפן" שישמור שתהליך הלידה יהיה כמה שיותר קרוב לציפיות שלך וכמה שפחות הפתעות.

bottom of page